tools

Server-side tracking med aMER/MER tracking > Client-side tracking med 3rd Party Attribution tool

December 21, 2023

Indledning

I en verden, hvor data er kernen i succesfuld markedsføring, står ecommerce brands -efter min mening - overfor et vigtigt valg: Skal de benytte server-side tracking og måle performance med aMER/MER (Acquisition Marketing Efficiency Ratio/Marketing Efficiency Ratio) eller skal de beholde deres client-side tracking med tredjeparts attribution software såsom TripleWhale, North Beam, Rockerbox etc? Dette indlæg udforsker disse to metoder, deres betydning for e-handel, og hvordan de kan anvendes til at forstå det større billede af ens markedsførings aktiviteter

Forståelse af MER og aMER

Før vi dykker ned i de to tracking tilgange er det vigtigt at forstå, hvad MER og aMER står for. MER (Marketing Efficiency Ratio) måler effektiviteten af en virksomheds samlede ad spend på tværs af alle kanaler i forhold til den samlede omsætning.

I modsætning hertil fokuserer aMER (Acquisition Marketing Efficiency Ratio) specifikt på effektiviteten af markedsføringsaktiviteter i forhold til omsætningen fra nye kunder. Denne skelnen er afgørende, da aMER giver en dybere indsigt i, hvor effektivt marketingbudgettet anvendes til at tiltrække nye kunder, og som vi alle ved så er tilgangen af nye kunder ekstremt vigtig at tracke og forstå.

Server-Side Tracking med aMER/MER

Server-side tracking refererer til indsamling og behandling af brugerdata direkte fra serveren. Denne metode er mindre sårbar over for adblockers og browserbegrænsninger, hvilket gør dataindsamlingen mere pålidelig og sikker.

Fordele ved Server-Side Tracking

  1. Forbedret datakvalitet: Mere nøjagtige og komplette konverteringsdata, da de indsamles direkte fra serveren.
  2. Mindre afhængig af cookies: En fremtidssikret løsning i en tid med stigende cookie-restriktioner.

Ulemper ved Server-Side Tracking

  1. Teknisk kompleksitet: Kræver større teknisk ekspertise for opsætning og vedligeholdelse.
  2. Øgede omkostninger: Server-side tracking kommer som oftest med en mindre kost til server hosting

Client-Side Tracking med Tredjeparts Attribution Software

Client-side tracking indsamler data direkte fra brugerens browser og er ofte afhængig af tredjeparts attribution software. Dette gør det muligt for virksomheder hurtigt at samle og analysere brugerdata.

Fordele ved Client-Side Tracking

  1. Brugervenlighed: Lettere at implementere og administrere, da der oftest findes løsninger hos hver annonceplatform som fungere "out of the box"
  2. Ingen ekstra omkostninger: Kva. at client-side løsningen allerede findes native hos de respektive platforme er der altså ingen ekstra kost forbundet

Ulemper ved Client-Side Tracking

  1. Datakvalitet og nøjagtighed: Kan påvirkes af browserrestriktioner og brugerindstillinger, og man "taber" typisk 20-30% konverteringsdata
  2. Sårbarhed over for cookie-restriktioner: Stigende begrænsninger på cookies kan mindske effektiviteten.

Konklusion

Valget mellem server-side tracking med aMER/MER og client-side tracking med tredjeparts attribution software afhænger af virksomhedens specifikke behov, tekniske kapacitet og generelt omsætningsniveau.

Mit take på valget imellem begge er at man for alt i verden skal sørger for at forhøje datakvaliteten af ens tracking, da stortset alle annonceplatforme kommer mere og mere til at være baseret på AI, og ads managers er gået fra at sidde meget "hands-on" på kampagner til at lade A.I. være den som styre budgivning og lignende, og for at kunne give annonceplatforme de bedste forudsætninger for at finde mest mulig succes, så er det en forudsætning at kunne fodre disse med de bedst tænkelige inputs.

Så min favoriserede tilgang er: server-side tracking og MER/aMER til at måle effektiviteten.

Uanset hvilken metode der vælges, er det afgørende at forstå og arbejde med den data man får ind i de forskellige annonceplatforme.

Skal vi arbejde sammen?

Lad os connecte og se om vi kan være til hjælp for hinanden
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.